Уул уурхай

Манай компани Өвөрхангай аймаг, аймгуудад ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөлүүд эзэмшдэг бөгөөд дээрхи тусгай зөвшөөрлүүд дээр геологи эрэл хайгуулын ажлыг мэргэжлийн өндөр түвшинд хийж олборлолтын өмнөх ажилд бэлдэж байна.

 уул уурхай 2