2017-09-08

В блок өрөөний зохион байгуулалт

2-р ээлжийн B болон C блокын өрөөний зохион байгуулалт